KESÄAIKA -TAKUU  DCF77 SEINÄKELLON TUNTIVIISARI UUDELLEEN ASENNUKSESTA

 ILMAINEN TARJOUS - JOS EU.N KESÄAIKADIREKTIIVI POISTUU KÄYTÖSTÄ (V.2021).

SIINÄ EPÄUSKOTTAVASSA TILANTEESSA JOSSA MEILLÄ PÄÄDYTTÄISIIN PYSYVÄÄN KESÄAJAN VALINTAAN - NÄISSÄ SEINÄKELLOISSA EI ITSE VOI ASETTAA AIKAVYÖHYKETTÄ VAAN TARVITSEE SIIHEN APUA JOKA TÄSSÄ TARJOTAAN ILMAISEKSI KAIKKIIN TÄSSÄ MYYTYIHIN KELLOIHIN- MYÖS SILLON JOS MUUTOS TULISI OSTON JÄLKEEN.

 MUUTOKSESSA  JOKAISESSA EU.N MAASSA KELLOJEN VIISARIT LUONNOLLISESTI (ASETETAAN) SIIRRETÄÄN SITEN MITEN KUSSAKIN MAASSA ON ERIKSEEN SOVITTU TULEVAKSI KÄYTÄNNÖKSI (KESÄ- TAI TALVIAJAKSI).

NÄMÄ KELLOT JOTKA TOIMIVAT DCF77 SIGNAALIN OHJAAMANA OVAT MELKEIN KOKO EUROOPASSA SAMAN SEKUNNIN JA MINUUTIN TARKKUUDELLA TOIMIVIA.

KELLONAIKA JOTA VOIDAAN KUTSUA MYÖS ATOMIAJAKSI- ON TARKKA AIKA KOKO MAAILMASSA JA EROT ERI PAIKOISSA TAI AIKAVYÖHYKKEILLÄ VOIVAT OLLA PUOLEN TUNNIN TAI KOKO TUNNIN KOKOISIA.

JOISSAKIN KALLIINMISSA KELLOISSA VOI ITSE LAITTAA KELLOON KESÄ- TAI TALVIAJAN.

MYÖS JOISSAKIN HIENOISSA KELLOISSA VOI AIKAVYÖHYKKEEN ITSE ASETTAA -JOKA VOI OLLA HYVÄ TAPA VAIKKA DCF77 RANNEKELLOISSA. NIITÄ EI TÄSSÄ OLE SAATAVILLA.

TARJOTTUA ILMAISTA TUNTIVIISARIN SIIRTOA UUDELLE AIKAVYÖHYKKEELLE JO MYYTYIHIN KELLOIHIN - EI TARVITA JOS JÄÄMME PYSYVÄSTI VIRALLISEEN TALVIAIKAAN (NORMAALI AIKAAN).

  MEILLÄ SUOMESSA VALTIONEUVOSTO ON SUOSITELLUT NORMAALIA JA VIRALLISTA TALVIAIKAA.SUOMI EI KUITENKAAN SITOUDU NYT TEHTYYN VALINTAAN AIKAVYÖHYKKEESTÄ ITSESTÄÄN SELVYYTENÄ -JOS EU.N TULEVISSA NEUVOTTELUISSA TULLAAN TOISIIN AJATUKSIIN. MEILLÄ EDUSKUNTA TEKEE LOPULLISEN PÄÄTÖKSEN AIKAVYÖHYKKEEN VALINNASTA.

KANSALAISALOITE KESÄAJAN MUUTTAMISEKSI PYSYVÄKSI SUOMESSA ON KERÄNNYT 50 000 ALLEKIRJOITUSTA.

TORSTAINA 13.2. KÄYTIIN EDUSKUNNASSA LÄHETEKESKUSTELU AIHEESTA. KANSANEDUSTAJISTA OSA KANNATTI KESÄAJAN KÄYTTÖÄ PYSYVÄSTI JA TOISET TALVIAJAN,

(1.5.-19 MTV)PÄÄMINISTERI ANTTI RINNE ON ILMOITTANUT HENKILÖKOHTAISESTI KANNATTAVANSA KESÄAIKAA (HS 28.10.19)

TALOUSTUTKIMUKSEN KYSELYTUTKIMUKSESSA
43% KANNATTI KESÄAIKAA
20% TALVIAIKAA38% SOPISI MOLEMMATTALVIAIKA VOITTI NIUKALTI TOISESSA KYSELYSSÄ -OTA KANTAA PALVELUSSA(HS METRO 4.11.19)

TÄMÄ VAIN SILLOIN JOS EU PÄÄTTÄÄ LUOPUA KESÄAJAN KÄYTÖSTÄ