KESÄAIKA-TAKUU SEINÄKELLON TUNTIVIISARIN UUDELLEEN ASENNUKSESTA

ALLA LINKKI kellonaika.fi

SEINÄKELLO - VIRALLINEN AIKA 

 ILMAINEN TARJOUS - JOS EU.N KESÄAIKADIREKTIIVI POISTUU KÄYTÖSTÄ (V.2021). SILLOIN TARVITTAESSA JOKAISESSA EU.N MAASSA KELLOJEN VIISARIT LUONNOLLISESTI (ASETETAAN) SIIRRETÄÄN SITEN MITEN KUSSAKIN MAASSA ON ERIKSEEN SOVITTU TULEVAKSI KÄYTÄNNÖKSI (KESÄ- TAI TALVIAJAKSI).

SIINÄ EPÄUSKOTTAVASSA TILANTEESSA JOSSA MEILLÄ PÄÄDYTTÄISIIN PYSYVÄÄN KESÄAJAN VALINTAAN - SILLOIN NÄISSÄ KELLOISSA KÄYTTÄJÄ EI VOI TAVALLISESTI ITSE SIIRTÄÄ VIISAREIDEN ASENTOA, VAAN TARVITSEE SIIHEN TUKEA.

TARVITTAESSA PYSYVÄÄN KESÄAIKAAN TULTAESSA - TUNTIVIISARIN ASENNON SIIRTÄMINEN ON SAATAVILLA TÄHÄN KELLOON ILMAISEKSI, ENNEN MUUTOSTA MYYTYIHIN KELLOIHIN.

MEILLÄ SUOMESSA VALTIONEUVOSTO ON SUOSITELLUT NORMAALIA JA VIRALLISTA TALVIAIKAA.SUOMI EI KUITENKAAN SITOUDU NYT TEHTYYN VALINTAAN AIKAVYÖHYKKEESTÄ ITSESTÄÄN SELVYYTENÄ -JOS EU.N TULEVISSA NEUVOTTELUISSA TULLAAN TOISIIN AJATUKSIIN. MEILLÄ EDUSKUNTA TEKEE LOPULLISEN PÄÄTÖKSEN AIKAVYÖHYKKEEN VALINNASTA.

TARJOTTUA ILMAISTA TUNTIVIISARIN SIIRTOA UUDELLE AIKAVYÖHYKKEELLE JO MYYTYIHIN KELLOIHIN - EI TARVITA JOS JÄÄMME PYSYVÄSTI VIRALLISEEN TALVIAIKAAN (NORMAALI AIKAAN).

 KANSALAISALOITE KESÄAJAN MUUTTAMISEKSI PYSYVÄKSI SUOMESSA ON KERÄNNYT 50 000 ALLEKIRJOITUSTA. TORSTAINA 13.2. KÄYTIIN EDUSKUNNASSA LÄHETEKESKUSTELU AIHEESTA. KANSANEDUSTAJISTA OSA KANNATTI KESÄAJAN KÄYTTÖÄ PYSYVÄSTI JA TOISET TALVIAJAN,

(1.5.-19 MTV)PÄÄMINISTERI ANTTI RINNE ON ILMOITTANUT HENKILÖKOHTAISESTI KANNATTAVANSA KESÄAIKAA (HS 28.10.19)

TALOUSTUTKIMUKSEN KYSELYTUTKIMUKSESSA
43% KANNATTI KESÄAIKAA
20% TALVIAIKAA38% SOPISI MOLEMMATTALVIAIKA VOITTI NIUKALTI TOISESSA KYSELYSSÄ -OTA KANTAA PALVELUSSA
(HS METRO 4.11.19)

 TÄMÄ VAIN SILLOIN JOS EU PÄÄTTÄÄ LUOPUA KESÄAJAN KÄYTÖSTÄ