DCF77  SIGNAALINVAHVISTIN

  ferriittiantenni 

 TALOIHIN JOISSA ON PELTI-  BETONISEINÄT TAI PAIKKOIHIN JOISSA KELLO EI TOIMI OIKEIN. 
EI TARVITA JOHTOJA, KYTKENTÖJÄ EIKÄ PARISTOJA. VIERESSÄ OLEVA KELLO OTTAA SIGNAALIN TUOMAN VIRALLISEN AJAN KÄYTTÖÖN.
KOKEIDEN MUKAAN ANTENNI VOIDAAN SIJOITTAA MYÖS ENIINTÄÄN NOIN 40CM PÄÄHÄN KELLOSTA. PARHAITEN SE TOIMII SILLOIN KUN ANTENNIN TOINEN PÄÄ OSOITTAA KUTAKUINKIN  LUOTEESEEN JA TOINEN KAAKKOON.
ENNEN ANTENNIN HANKINTAA KANNATTA KOKEILLA MYÖS KELLON ASETTAMISTA SEINÄLLE SAMOIN (POIKITTAIN JA LUODE-KAAKKO). KUN SIGNAALI ON SAATU KELLOON SEN PAIKKAA VOIDAAN KOKEEKSI MUUTTAA.
KOKEILUT ON TEHTY SEINÄKELLOLLA JA VAHVISTIMELLA.
 -TOSIN ANTENNI ITSESSÄÄN ON JO AIKA MIELENKIINTOINEN JUTTU JA HERÄTTÄÄ MONIA AJATUKSIA.

Myynti on toistaiseksi lopetettu. 


 Testaus osoittaa sen kuinka tämän Citizenin signaalinvahvistimen avulla signaali löytää kelloon - betonirakennuksen ikkunattomassa ja aukottomassa kellarissa. Vahvistin toimii kaikissa DCF77 pitkäaaltoasemaa hyödyntävissä radiokontrolloiduissa kelloissa.

 Vahvistin voidaan asettaa kellon taakse - kellon ollessa seinällä.

Myös tämän vahvistimen avulla - kelloa käynnistäessä - ajan päivittyminen kelloon saattaa kestää yli yön. Signaali on vahvin yöllä. Muuten sen toiminta on vakio.

 MYYDÄÄN  VAIN KELLON  OSTAJALLE