KESÄAIKA-TAKUU SEINÄKELLON TUNTIVIISARIN UUDELLEEN ASENNUKSESTA

SEINÄKELLO - VIRALLINEN AIKA  

  NÄMÄ KELLOT JOTKA TOIMIVAT DCF77 SIGNAALIN OHJAAMANA OVAT MELKEIN KOKO EUROOPASSA SAMAN SEKUNNIN JA MINUUTIN TARKKUUDELLA TOIMIVIA.

KELLONAIKA JOTA VOIDAAN KUTSUA MYÖS ATOMIAJAKSI- ON TARKKA AIKA KOKO MAAILMASSA JA EROT ERI PAIKOISSA TAI AIKAVYÖHYKKEILLÄ VOIVAT OLLA PUOLEN TUNNIN TAI KOKO TUNNIN KOKOISIA.

JOISSAKIN KALLIINMISSA KELLOISSA VOI ITSE LAITTAA KELLOON KESÄ- TAI TALVIAJAN.

MYÖS JOISSAKIN HIENOISSA KELLOISSA VOI AIKAVYÖHYKKEEN ITSE ASETTAA -JOKA VOI OLLA HYVÄ TAPA VAIKKA DCF77 RANNEKELLOISSA. NIITÄ EI TÄSSÄ OLE SAATAVILLA.

SIINÄ EPÄUSKOTTAVASSA TILANTEESSA JOSSA MEILLÄ PÄÄDYTTÄISIIN PYSYVÄÄN KESÄAJAN VALINTAAN - NÄISSÄ SEINÄKELLOISSA EI ITSE VOI ASETTAA AIKAVYÖHYKETTÄ VAAN TARVITSEE SIIHEN APUA JOKA TÄSSÄ TARJOTAAN ILMAISEKSI KAIKKIIN TÄSSÄ MYYTYIHIN KELLOIHIN- MYÖS SILLON JOS MUUTOS TULISI OSTON JÄLKEEN.

TARJOTTUA ILMAISTA TUNTIVIISARIN SIIRTOA UUDELLE AIKAVYÖHYKKEELLE JO MYYTYIHIN KELLOIHIN - EI TARVITA JOS JÄÄMME PYSYVÄSTI VIRALLISEEN TALVIAIKAAN (NORMAALI AIKAAN).